В ателието се извършват ремонти, поправки и реставрация на всички видове китари.